بیانیه ها و پیام ها

شماره 21 به مراجع معظم تقلید درباره وقایع حوزه های علمیه

تاریخ 1381/3/22
نامه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه
به مراجع معظم تقلید درباره وقایع حوزه های علمیه

بسمه تعالی

محضر مبارک مراجع معظم تقلید دامت برکاتهم
پس از سلام و آرزوی عزت و سربلندی برای حوزه های علمیه و مرجعیت تشیع و آن مرجع بزرگوار همانطور که مستحضر هستید یکی از افتخارات مرجعیت شیعه و حوزه های علمیه، حفظ هویت و استقلال آن از هر نهاد و قدرت سیاسی و حکومتی بوده است به گونه ای که حوزه های علمیه با عنایت حضرت ولی عصر (عج) و در پناه مراجع مکرم و پشتیبانی مردم متدین همواره رسال تعلیم و تعلم و تزکیه و تهذیب نفس و تبلیغ و دفاع از اسلام و تشیع را به دوش کشیده است و این روندی بوده که حوزه ها را از هرگونه گزند و آسیبی مصون داشته است.
متاسفانه در سالهای اخیر حوزه علمیه قم، مرکز فرهنگ تشیع، شاهد حرکات و جریاناتی است که جز تلخ فرجامی نتیجه ای نمی تواند در پی داشته باشد. عده ای، که حتی نمی توان نام گروه سیاسی بر آنها نهاد، به تحریک عواملی از بیرون، حوزه را پایگاه ترویج افکار خود کرده و از این اهرم مقدس به دنبال برخورد با همه عالمانی هستند که در پی استقلال حوزه و قداست آن می باشند.
مدرسه فیضیه که عالمان پاک و فقیهان فرهیخته را در دامن خود پرورش داده است، امروز هر از چند گاهی به کانونی مبدل می گردد که با تزکیه، تعلیم و تعلم فاصله زیادی دارد. بیانیه هایی بر دیوار این مدرسه و دارالشفا چسبانده می شود و یا در اجتماعات خوانده می شود که علما و بعضی مراجع را با ذکر نام و مشخصات مورد هتک حرمت قرار می دهند. جریده ای که به نامه فیضیه منتشر می شد، هیچ حریم و نزاکتی را نمی شناخت و به ساحت مرجعیت همواره جسارت می کرد، به گونه ای که به خاطر تخلفات مکرر محکوم به توقیف گشت.
در تجمعی که اخیرا این افراد در فیضیه داشتند، علاوه بر توهین به افراد، حریم مرجعیت را نیز شکستند و هیچ پرهیزی نیست که در فردا و فردا ها با هر کس سر ناسازگاری داشتند، حریم ها را شکسته و اساس مرجعیت را مخدوش نمایند. کاری که سالهاست بر خی اجانب با ارسال جاسوس و اعمال نفوذ در پی آن بوده و می باشند. متاسفانه این گونه خود سری ها که از سوی عده ای اعمال می شود اهداف آنها را محقق می سازد و جای تاسف است که گاهی اجتماعاتی مورد سوء استفاده قرار می گیرد که به نام شورای مدیریت منعقد می گردد.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با وجود جامعیت شرایط برای مرجعیت شیعه و تقلید اکثر مردم از ایشان و عظمت معنوی و علمی غیر قابل انکار ایشان هرگز نخواستند پس از رهبری طوری در حوزه ها دخالت کنند که خدای نکرده استقلال حوزه در برابر حکومت اگر چه حکومت حق و مشروع، خدشه دار گردد تا جایی که تعیین اعضای مدیریت حوزه علمیه قم را به عهده مراجع وقت موجود در حوزه ها گذاشتند.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که وظیفه خود را حمایت از مرجعیت و استقلال حوزه ها می داند، ضروری می بیند که این خطر را بدین وسیله محضر مراجع معزز به عنوان متولیان حوزه ها یاد آور شود تا با نفوذ و اعتباری که این بزرگان در میان مردم و حوزه ها دارند جلوی آسیب ها را بگیرند تا اساس استقلال حوزه و مرجعیت مخدوش نگردد و نگذارند حوزه ها در دام گروههایی بغلطد که هیچ ارتباط با حوزه ندارند. مراجع مکرم نیک می دانند که امروز جوانان سر دو راهی قرار گرفته و این تحیر و تردید بیشتر به عملکرد برخی کسانی برمی گردد که به نام دین، بر نارضایتی ها افزودند و یا اسلام را به گونه خشن و تهدید آمیز بر سر منابر و تریبون های عمومی مطرح می نمایند و اگر امروز به عنوان حوزه علمیه تحرکاتی صورت گیرد که مباین علم اخلاق و انسانیت و اصول اولیه اسلام باشد و به خاطر رضایت خاصه، سخط عامه را در پی داشته باشد، چگونه می توان از نسل جوان انتظار اقبال به حوزه ها و روحانیت را داشت. لذا تقاضا می شود. تا دیر نگشته آقایان مراجع و علمای بزرگ جلوی حرکت های مشکوک و از بیرون هدایت شده را بگیرند و نگذارند حوزه های علمیه از رسالت تاریخی خود خارج شده و ابزار دست عده ای گردد. در پایان سربلندی مراجع عظام را در پناه ولی عصر آرزومندیم.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

خوانده شده 93176 بار
Share this article
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا