بیانیه ها و پیام ها

شماره 20 مسائل اخیر فلسطین

تاریخ1381/1/14
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه در رابطه با
مسائل اخیر فلسطین

بسمه تعالی

من سمع رجلا ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم (رسول گرامی اسلام ص)
این روزها خاور میانه و قدس شریف باز هم شاهد خشونت، وحشی گری، اشغال مجدد و کشتار مسلمانان بی دفاع فلسطینی است. رژیم صهیونیستی و شخص شارون پایبند به هیچ گفتمان و قرار دادی نیستند. حتی قرار داد اسلو را که دنیای غرب با آن هیاهو به نفع رژیم اشغالگر قدس به امضا رساند، امروز شارون و دارودسته ژنرالها با حمله به تاسیسات دولت خود گردان و شهروندان مظلوم فلسطین، مرده اعلام می کنند و رهبر آن را تروریست می خوانند. طنز بزرگ تاریخ است که شارون عامل قتل عام اردوگاه صبرا و شتیلا، کسی که دستهایش تا مرفق به خون ملت مظلوم فلسطین آغشته است به پشتیبانی آمریکا و سوء استفاده از افکار عمومی ایجاد شده پس از حادثه 11 سپتامبر، ملت مظلوم و مقاوم فلسطین و رهبران آنها را تروریست می خواند و خود دست به اعمال خشونت آمیز می زند، البته خشونت، اشغال و ترور راه به جایی نخواهد برد و سر انجام پیروزی از آن مردم مظلوم فلسطین است. " و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم"
ما ضمن محکوم نمودن تجاوز، خشونت، آدم کشی، اشغال مجدد نوار غزه، رام الله و شهر های دولت خود گردان از سوی رژیم اشغالگر قدس، حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین و نماینده آنان اعلام می کنیم و مبارزات حق طلبانه و دفاع در مقابل اشغالگران متجاوز را مشروع و حق طبیعی و قانونی مردم فلسطین دانسته و رژیم متجاوز اسرائیل را نمونه کامل تروریسم دولتی می دانیم که با حمایت امریکا سعی دارد در عصر خرد و گفتگو، با زور، ارعاب و اشغال خاک دیگران در منطقه خاور میانه برای استکبار جهانی پایگاه دائمی بوجود بیاورد و از سازمانها و مجامع بین المللی و حقوق بشر می خواهیم در جهت ایفا وظایف خود اقدام عاجل مبذول دارند و از نهادهای مدنی، احزاب، سازمانهای سیاسی، علما، مراجع معظم تقلید، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و قاطبه ملت ایران خواستاریم که به هر وسیله ممکن نفرت و انزجار خود را از جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در حق ملت فلسطین اعلام دارند.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

خوانده شده 5238 بار
Share this article
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا